Skandic Omsorg
VÅRD & OMSORG
Skandic Omsorg bild
Hemtjänst

Du får en kontaktperson hos oss och tillsammans med dig upprättar vi en genomförandeplan där det tydligt framgår vad vi ska hjälpa dig med samt hur och när det ska utföras. Vi tillhandahåller och övervakar även ditt trygghetslarm om behov finns.

Hemtjänst kan t.ex. innebära hjälp med:
  • Städning
  • Tvätt och strykning.
  • Personlig hygien.
  • Matlagning
  • Matning
  • Inköp av varor.
  • Ekonomihantering
  • Assistans på resor eller vid besök till vänner, myndigheter och läkare m.m.
  • Övriga aktiviteter där du behöver stöd.

För att vara berättigad till hemtjänst och/eller trygghetslarm krävs beslut från din kommun eller stadsdelsförvaltning.


Skandic Omsorg bild
Personlig assistans

Vi kan erbjuda personlig assistans dygnet runt. Naturligtvis utgår vi från dina behov och önskemål och står till tjänst med allt från personlig omvårdnad till utflykter. Du har valfrihet och självbestämmande när det gäller användandet av dina beviljade assistanstimmar. Du får även själv välja vem som ska anställas hos dig beroende på vad du behöver hjälp med.

Personer med behov av personlig assistans har rätt till ett värdigt liv så likt andra människors som möjligt. Du ska kunna bestämma över din egen tid, till exempel när du vill äta, ta en promenad, ringa ett telefonsamtal, gå på toaletten eller bjuda vänner på middag o.s.v. Med hjälp av personlig assistans ska du också ges möjlighet att sköta ett arbete, bedriva studier, resa eller utöva fritidsintressen.

För att vara berättigad till personlig assistans krävs beslut från din kommun eller stadsdelsförvaltning. Om du är i behov av mer än 20 timmar/vecka och vill administrera det själv kontaktar du Försäkringskassan.


Skandic Omsorg bild
Avlösning och ledsagning

Dessa tjänster är till för att underlätta för ordinarie vårdgivare samt ge funktionshindrade möjlighet att leva ett fullgott liv med gemenskap och aktiviteter.

Avlösning är till för att till exempel föräldrar med funktionshindrat barn eller anhörig som vårdar maka/make i hemmet ska ges möjlighet till vila och annan sysselsättning ett visst antal timmar. Avlösning kan ges till aktiviteter både i och utanför hemmet.

Ledsagning innebär att funktionshindrade i alla åldrar ges möjlighet att delta eller ta sig till olika aktiviteter. Det kan till exempel innebära hjälp att besöka annan vårdgivare, besöka släkt och vänner, restaurangbesök, fritidsaktiviteter såsom idrott eller bingo m.m.

För att vara berättigad till avlösning och ledsagning krävs beslut från din kommun eller stadsdelsförvaltning.

Välkommen att
kontakta oss om
du har frågor.
08–437 616 50


*** Samägda Skandic Personlig Assistans HB har tillstånd att bedriva avlösning och ledsagning i Stockholms Stad samt personlig assistans i hela Sverige.